TERMENI SI CONDITII GENERALE DE UTILIZARE A APLICATIEI "MY ORANGE" OFERITA DE ORANGE ROMANIA SA

 
1. Partile si obiectul Termenilor si Conditiilor
1.1. Termenii si conditiile (denumite in continuare si "Contractul") de mai jos au valoare contractuala intre Orange Romania SA (numita in continuare "Orange Romania") si Abonat. Prin Abonat se intelege orice persoana fizica sau juridica care este titularul unuia sau mai multor contracte de furnizare de servicii Orange, indiferent daca serviciile Orange respective sunt preplatite sau pe baza de abonament, ori sunt servicii de telefonie mobila sau de date si / sau orice persoana fizica sau juridica care nu este client Orange.
1.2. Furnizorul aplicatiei «My Orange» este Orange Romania SA, societate avand sediul în Clădirea Tandem, Str. Matei Millo, nr. 5, Sector 1, București, Romania, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10178/1996, Cod Unic de Inregistrare 9010105, cu Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO9010105, capital social subscris și vărsat 72.888.600,4 lei, cont bancar RO52INGB0001000115118912 deschis la banca ING Bank.
1.3. Obiectul prezentului Contract il constituie furnizarea, de catre Orange Romania, catre Abonat, a aplicatiei "My Orange ", denumit in continuare "Serviciul", in conditiile de mai jos.
1.4. Reprezentantii legali ai Abonatului persoana juridica au obligatia de a asigura utilizarea Serviciului prin intermediul unui Administrator care va fi imputernicit de catre acestia pentru a reprezenta Abonatul in toate operatiile derulate cu Orange Romania prin intermediul Serviciului. Abonatul va fi considerat in mod automat si pe deplin angajat si va raspunde in intregime pentru modul de utilizare a Serviciului de catre Administrator. In continuare, toate referirile la Abonat se vor considera ca fiind facute si cu privire la Administrator, daca privesc aspecte de operare si utilizare a Serviciului iar Abonatul este o persoana juridica.
1.5. Orange Romania va furniza Serviciul prin punerea sa la dispozitia Abonatului la adresa de internet www.orange.ro.

2. Descrierea Serviciului
2.1. Serviciul ofera Abonatului accesul prin Internet la informatii privind serviciile deja achizitionate de la Orange Romania, informatii care includ, dar nu se rezuma la informatii despre Abonat sau vizualizarea balantei contului. Abonatul are posibilitatea de a opta on-line pentru achizitionarea de servicii sau modificarea serviciilor /optiunilor achizitionate. De asemenea, Abonatul poate achizitiona produse si servicii prin Magazinul Online Orange. Tranzactiile prin Magazinul Online sunt conditionate de acceptarea Termenilor si Conditiilor acestui serviciu, in momentul efectuarii tranzactiei.
2.2. Orange Romania va pune la dispozitie Serviciul numai la adresa de Internet.
2.3. Accesul la Serviciu este conditionat de inregistrarea prealabila si se face numai prin intermediul unui nume de utilizator si al unei parole unice atribuite Abonatului in cadrul procesului de inregistrare pentru utilizarea Serviciului. Orange Romania garanteaza utilizatorului acces limitat, in interes personal, pe acest site si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei Orange – cu aplicarea art.2.8 de mai jos Abonatul intelege si este de acord, in mod explicit, ca Orange poate refuza cererea de inregistrare in situatiile in care se constata ca abonatul a furnizat infomatii neconforme cu realitatea , foloseste serviciile intr-un mod neconform cu uzantele normale .
2.4. Abonatul va avea acces la Serviciu numai dupa acceptarea prealabila, integrala si neconditionata, a termenilor si conditiilor continute in acest Contract si dupa introducerea corecta a tuturor datelor necesare pentru inregistrarea corecta in cadrul Serviciului. Accesul la Serviciu se face numai prin intermediul unei conexiuni la Internet si prin utilizarea unui program de navigare pe Internet. Cerintele tehnice minime pentru o furnizare corespunzatoare a serviciului sunt un computer care sa suporte si sa fie dotat cu o conexiune la Internet si cu un program de navigare de tipul Microsoft Internet Explorer (versiunea 6.0 sau 7.0), Firefox (versiunea 1.5 sau 2.0), Opera (versiunea 9.25) sau Safari (versiunea 3.11).

3. Furnizarea informatiilor personale
3.1. Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. Orange Romania S.A. nu este responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale. Optand pentru inregistrare, va obligati sa ne furnizati corect numele, adresa si alte informatii utile.
3.2. Drepturile si obligatiile asumate prin inregistrarea la prezentul site nu pot face obiectul transferului catre alte persoane. Daca se constata ca ele au fost transferate abonatul este de acord cu inchiderea automata a contului.

4. Securitatea datelor personale
4.1. Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. Orange Romania S.A. nu transmite aceste date unor terte persoane sau companii si se obliga sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si Orange Romania S.A..
4.2. Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre Orange Romania S.A. pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), posta , realizarea de rapoarte statistice etc.
4.3. Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii. Prezentul articol se completeaza cu dispozitiile art. 11 privind Confidentialitatea.
4.4. Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru.

5. Copyright
5.1. Intregul continut al site-ului www.orange.ro - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte date - este proprietatea Orange Romania si a furnizorilor sai si este aparat de Legea pentru protectia drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul Orange Romania a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

6. Accesul la site
6.1. Orange Romania garanteaza utilizatorului acces limitat, in interes personal, pe acest site si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei Orange .

7. Drepturi si obligatii ale Orange Romania
7.1. Orange Romania va asigura respectarea confidentialitatii tuturor informatiilor puse, prin intermediul Serviciului, la dispozitia Abonatului, dar nu va fi, in nici intr-un caz, raspunzator pentru respectarea vreunei obligatii de confidentialitate in ceea ce priveste informatiile pe care Abonatul le-a dezvaluit tertilor. De asemenea, Orange Romania nu raspunde pentru securitatea comunicatiilor si pentru integritatea informatiilor ce tranziteaza reteaua Internet.
7.2. Orange Romania isi rezerva dreptul sa stearga sau sa modifice orice informatie pe care Abonatul a introdus-o in paginile Serviciului si care ar putea cauza functionarea necorespunzatoare a Serviciului.
7.3. Prin acceptarea termenilor si conditiilor de furnizare a Serviciului, Abonatul recunoaste explicit si expres dreptul Orange Romania de a prelucra, in scopul asigurarii functionarii Serviciului, informatiile personale pe care le pune la dispozitie Abonatul. Prin prelucrare se intelege folosirea, stocarea, afisarea, copierea, transmiterea, interpretarea, editarea si/sau distribuirea informatiilor mai multor server-e locale si/sau internationale.
7.4. Orange Romania nu va fi raspunzator pentru urmatoarele: (1) erori generate de software, caderi de retea, alterarea si/sau de-securizarea informatiilor care tranziteaza alte sisteme decat cele ale Orange Romania sau datorate caderii retelei oricarui alt tert; (2) folosirea frauduloasa a retelei de catre Abonat
7.5. Orange Romania va depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea acestui Serviciu de catre Abonat in conditii de maxima securitate si confidentialitate.
7.6. Orice optiune a Abonatului, referitoare la factura si/sau achizitionarea de noi servicii sau de versiuni superioare ale serviciilor deja achizitionate, va fi acceptata de catre Orange Romania doar daca sunt indeplinite conditiile de securitate ale folosirii Serviciului, respectiv accesarea acestuia cu numele de utlizator si parola corespunzatoare.
7.7. Orange Romania poate decide oricand suspendarea furnizarii, modificarea sau intreruperea furnizarii Serviciului cu efect imediat si fara un anunt prealabil, in scopul efectuarii unor reparatii sau lucrari de intretinere sau in scopul imbunatatirii performantelor Serviciulu sau pentru un alt motiv, oricare ar fi acesta.
7.8. In caz de folosire abuziva sau neautorizata a acestui Serviciu, Orange Romania isi rezerva dreptul de a limita, suspenda sau anula fara preavizare accesul Abonatului la Serviciu.
7.9. In caz de neutilizare a conturilor asociate acestui Serviciu pentru o perioada mai mare de 6 (sase) luni, Orange Romania isi rezerva dreptul de a suspenda sau sterge datele de autentificare ale utilizatorului, fara vreo notificare prealabila sau alta formalitate.

8. Drepturi si obligatii ale Abonatului

8.1. Prin acceptarea acestui Contract, Abonatul se angajeaza ca va folosi Serviciul potrivit destinatiei si functiunilor acestuia. Abonatul are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor de acces la Serviciu, fiind unic raspunzator pentru orice consecinte pe care le-ar putea avea divulgarea acestor informatii de acces catre un tert, indiferent daca divulgarea a fost intentionata, din neglijenta sau din imprudenta.
8.2. Abonatul este de acord sa nu foloseasca Serviciul in nici o actiune frauduloasa, ilegala, deranjanta sau intr-un scop abuziv sau in orice mod prin care ar putea aduce daune sau crea elemente de risc asupra institutiei, reputatiei, angajatilor, Abonatului si/sau proprietatilor Orange Romania, sau unor terti, persoane fizice si/sau juridice.
8.3. Abonatul este unicul responsabil si raspunzator pentru utilizarea Serviciului si pentru orice consecinta produsa ca urmare a utilizarii serviciului, prin accesul cu nume de utilizator si parola proprii, chiar si in situatia in care Serviciul nu este folosit de catre Abonat, ci de o alta persoana folosind numele de utilizator si parola atribuite Abonatului, daca a intrat in posesia acestor date ca urmare a intentiei, neglijentei sau imprudentei Abonatului.
8.4. Abonatul trebuie sa completeze in cadrul procesului de inregistrare informatii complete, corecte si de actualitate. Ca urmare a modificarii acestor date, in cursul procesului de inregistrare sau ulterior in cadrul procesului de administrare a profilului personal, va prevala si va fi valabila ultima modificare a datelor.
8.5. Abonatul trebuie sa pastreze confidentialitatea numelui de utilizator si a parolei asociate si se angajeaza ca va notifica imediat Orange Romania daca orice terta parte neautorizata, identificata sau neidentificata, le utilizeaza sau acceseaza Serviciul prin intermediul acestora, sau a devenit in masura sa o faca.
8.6. Abonatul se obliga sa nu lase nesupravegheat calculatorul dupa introducerea datelor de acces, astfel incat nici o alta persoana neautorizata sa nu poata folosi serviciul in numele Abonatului. Inainte de a pleca de langa punctul de lucru, Abonatul trebuie sa se deconecteze de la Serviciu.
8.7. Abonatul garanteaza ca este utilizatorul legal al serviciilor Orange si ca este autorizat legal pentru a folosi in procesul de inregistrare orice nume sau marca de comert si ca utilizarea oricarui nume sau marci de comert nu incalca dreptul unui tert.
8.8. Abonatului ii este interzisa utilizarea ca nume de utilizator a oricarui sir de caractere care incepe, se termina sau cuprinde un sir de caractere ce reprezinta o denumire, firma sau marca inregistrata sau o parte semnificativa si sugestiva dintr-o denumire, firma sau marca inregistrata, care poate crea o confuzie sau asociere cu o denumire, firma sau marca inregistrata. Orange Romania isi rezerva dreptul de a sterge, modifica sau inlocui oricand un cont care are asociat un nume de utilizator ce incalca interdictia mentionata mai sus, cu avertizarea corespunzatoare a Abonatului.
8.9. Abonatul este de acord ca Orange Romania nu poate garanta ca orice nume de utilizator solicitat in procesul de inregistrare in Serviciu va fi disponibil sau aprobat spre utilizare.
8.10. Abonatul trebuie sa se asigure ca orice instructiune sau operatiune pe care o realizeaza in cadrul Serviciului este corecta si completa, in caz contrar Orange Romania nefiind raspunzator pentru erorile aparute.
8.11. Abonatul autorizeaza Orange Romania sa actioneze pe baza instructiunilor pe care el le transmite prin accesarea Serviciului cu numele de utilizator si parola corespunzatoare, chiar daca aceste instructiuni contrazic alte instructiuni anterioare.
8.12. Abonatul intelege si este de acord ca realizarea unei tranzactii (de exemplu, activarea unui nou serviciu) nu este imediat consecutiva transmiterii instructiunii. Astfel, Abonatul ia act de faptul ca pentru unele tranzactii este necesar mai mult timp, iar anumite instructiuni pot fi procesate doar in timpul programului de lucru (de luni pana vineri, intre orele 9:00 si 18:00), chiar daca Servicul poate fi accesat si in afara acestui interval. Abonatul ia act de faptul ca, dupa transmiterea unor instructiuni catre Orange Romania, o noua transmitere a unor instructiuni identice nu este posibila pana la solutionarea celor anterioare, indiferent de modul de solutionare.
8.13. Abonatul este responsabil pentru toate erorile care conduc la pierderi materiale, daca el a actionat cu intentie, neglijenta sau imprudenta, cum ar fi prin facilitarea tranzactiilor neautorizate sau prin tentative frauduloase. Pentru acest motiv, Abonatul trebuie sa isi insuseasca si sa respecte clauzele de securitate a accesului continute in acest Contract.
8.14. Abonatul va raspunde pentru urmatoarele: (1) cheltuielile efectuate pentru conectarea la reteaua Orange Romania, indiferent de producatorul echipamentului cu care s-a facut conectarea; (2) costul Echipamentelor necesare, precum si cheltuielile legate de intretinerea acestor Echipamente; (3) folosirea contului/rilor sau/sale, a numelui de utilizator cat si pentru pastrarea confidentialitatii parolei/lor proprii.
8.15. Prezentul Contract poate fi tiparit fara nici o ingradire, pentru lecturare, intr-o forma needitabila si poate fi gasit in permanenta la adresa de Internet asociata Serviciului. Versiunea tiparita nu poate prevala fata de versiunea electronica aflata pe site-ul de Internet mentionat mai sus, si nu poate fi utilizata ca mijloc de proba a termenilor si conditiilor pe care le contine.
8.16. Abonatul poate avea access la Serviciu 24ore/zi, 7 zile/saptamana, cu exceptia perioadelor in care se efectueaza lucrari de intretinere si/sau reparatii. Accesul poate fi limitat ca viteza in orele de utilizare maxima, datorita capacitatii limitate de procesare a sistemului informatic pe care ruleaza Serviciul. Abonatul ia act de faptul ca mai multi Abonati conectati simultan la Serviciu poate determina scaderea vitezei de raspuns a Serviciului.
8.17. Abonatul va furniza pe parcursul utilizarii Serviciului orice date rezonabile solicitate de catre Orange Romania, incluzand dar fara a se limita la nume si prenume, firma, adresa, cod numeric personal, cod fiscal, numar de telefon, varsta, detalii despre plata. Abonatul se obliga sa comunice de indata Orange Romania, in scris, orice modificare privind datele respective.
Aceste modificari devin opozabile Orange Romania de la data comunicarii in conditii care asigura autenticitatea si integritatea acestora. In caz contrar Orange Romania nu isi asuma raspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de Abonat.
8.18. Abonatul intelege si este de acord ca informatiile afisate prin intermediul Serviciului privitoare la serviciile Orange de care beneficiaza sunt prezentate de catre sistem cu titlu informativ si provizoriu si nu pot constitui obiectul unor eventuale contestatii sau actiuni in justitie sau probe in cadrul unor asemenea proceduri judiciare.
8.19. Abonatul intelege si este de acord ca singurele informatii care pot constitui obiectul unor eventuale contestatii sau actiuni in justitie sunt cele care apar pe factura de servicii Orange Romania. Toate optiunile pe care le face Abonatul in sensul achizitionarii unor noi servicii sau extinderea acestora au valoare contractuala si Abonatul nu le poate repudia, fiind obligat sa suporte costul acestora asa cum este evidentiat in factura de servicii emisa de Orange Romania, factura ce poate fi vizualizata in format PDF.
8.20. Pentru orice intrebari legate de acest Serviciu, Abonatul poate apela la serviciul de Relatii cu Abonatii al Orange Romania, in timpul programului de lucru.
8.21. Abonatul are obligatia de a imputernici o persoana, numita Administrator, care sa reprezinte cu puteri depline pe Abonat in relatia cu Orange Romania in cadrul utilizarii Serviciului. Orice operatiune indeplinita de catre Administrator este in intregime opozabila Abonatului si angajeaza, dupa caz, neconditionat si de drept, raspunderea contractuala sau delictuala a Abonatului.
8.22. Abonatul are dreptul de a crea, in limitele permise de catre Serviciu, conturi de utilizator al Serviciului alocate fiecarui serviciu Orange pe care l-a achizitionat, in scopul de a realiza o separare virtuala si o organizare interna a utilizarii serviciilor Orange al caror titular este.
Abonatul are dreptul de a administra conturile mentionate, stabilind drepturi de acces la Serviciu pentru utilizatorii efectivi ai serviciilor Orange. in toate cazurile, indiferent de modul de administrare interna stabilit de catre Abonat, acesta ramane unic raspunzator pentru utilizarea Serviciului de catre utilizatorii carora le-a dat drepturi de acces la Serviciu.
8.23. Abonatul ia act de faptul ca accesul la anumite functiuni ale Serviciului pot fi restrictionate pe toata durata in care furnizarea catre Abonat a tuturor sau a unei parti din serviciile Orange este suspendata, indiferent de cauza suspendarii.
8.24. Instructiunile de organizare si administrare interna a contului de Abonat fac parte integranta din prezentul Contract. in caz de contradictie intre instructiuni si corpul principal al contractului, prevederile cuprinse corpul principal al Contractului prevaleaza.

9. Securitatea sistemului
9.1. Serviciul ce formeaza obiectul acestui contract este furnizat prin intermediul unui sistem informatic cu acces restrictionat. Orice accesare a sistemului, prin folosirea unui nume de utilizator (identificator) si a unei parole care nu au fost alocate celui care incearca sa acceseze sistemul, in considerarea identitatii sale si a calitatii de Abonat al serviciilor Orange, sau de Administrator, sau accesarea sistemului in orice alt mod, prin inlaturarea neautorizata a restrictiilor de acces, precum si utilizarea sistemului cu depasirea limitelor autorizarii constituie infractiune si se pedepseste conform legii romane privind combaterea criminalitatii informatice.
Continuarea procedurii de acces este considerata ca o intelegere neechivoca, din partea persoanei care incearca accesarea, a avertismentului de mai sus si a consecintelor nerespectarii acestuia.

10. Raspunderea
10.1. Abonatul va raspunde pentru orice daune, directe sau indirecte, prevazute sau neprevazute la incheierea acestui Contract, aduse Orange Romania din cauza intentiei, neglijentei sau imprudentei Abonatului, folosirii frauduloase a Serviciului, nerespectarii obligatiilor contractuale sau a savarsirii altor fapte ilicite.
10.2. Orange Romania nu poate fi facut raspunzator, in nici intr-un caz, pentru daunele, directe sau indirecte, cauzate Abonatului de nefunctionarea sau functionarea necorespunzatoare a serviciului.

11. Confidentialitatea si prelucrarea datelor cu caracter personal
11.1. Orange Romania asigura, in conditiile legii, pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal ale Abonatului si respectarea dreptului acestuia la protectia vietii private in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal. Aceasta obligatie nu se aplica in cazul oricarei informatii dezvaluite de Abonat unor terti.
11.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza de catre Orange Romania in temeiul legii, cu buna credinta, in scopuri legitime pentru incheierea si executarea altor contracte de servicii Orange Romania, respectiv prestarea serviciilor Orange Romania.
11.3. Clientul declara ca este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv a codului numeric personal, si ca este in cunostinta de cauza ca se bucura de drepturile prevazute de Regulamentul UE nr.2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, in special de: (a) dreptul de acces, (b) dreptul de rectificare a datelor (c) dreptul de a cere stergerea datelor sale cu caracter personal, sau transformarea acestora in data anonime, (d) dreptul de opozitie (de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia unor dispozitii legale contrare), (e) dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor cu carácter personal, (f) dreptul de a solicita portabilitatea datelor (g) dreptul de a se adresa autoritatii (ANSPDCP) sau justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679 care i-au fost incalcate si repararea prejudiciului incercat. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre ORANGE ROMANIA SA, in atentia Responsabilului Orange pentru prelucrarea datelor personale, la adresa Clădirea Tandem, Str. Matei Millo, nr. 5, Sector 1, Bucuresti sau pe adresa de email dpo@orange.ro precum și pe orice canale de comunicare disponibile în Orange Romania.

12. Durata Contractului
12.1. Contractul dureaza pana la incetarea sa, intr-una din situatiile precizate mai jos.

13. Incetarea Contractului. Efectele incetarii Contractului
13.1. Oricare dintre parti are dreptul de a inceta prezentul Contract.
13.2. Orange Romania poate considera reziliat de drept si fara anunt prealabil sau alte formalitati prezentul Contract in urmatoarele cazuri: (1) Abonatul nu-si respecta la termen obligatia de plata a sumelor datorate; (2) falimentul sau inceperea procedurii de lichidare impotriva Abonatului; (3) Abonatul a cedat unui tert Serviciile sau alte informatii confidentiale furnizate de Orange Romania; (4) Abonatul foloseste Serviciul in mod abuziv, dupa cum este stipulat la art. 4; (5) Abonatul nu isi respecta celelalte obligatii ce-i revin prin prezentul Contract.(6) In toate cazurile in care inceteaza furnizarea serviciilor Orange catre Abonat, conform contractului de servicii Orange principal.

14. Forta Majora
14.1. Forta majora inlatura raspunderea civila a partii care o invoca. Forta majora va fi considerata ca fiind un eveniment imprevizibil si insurmontabil pentru una din parti si aparut dupa semnarea Contractului. Un astfel de eveniment poate fi, de exemplu: razboi, actiuni umane violente, exproprierea, intreruperea alimentarii cu energie, conflict de munca, incendiu, furtuna sau alte fenomene, defectarea cablurilor/antenelor/altor echipamente de catre un tert etc. Forta majora si imposibilitatea de executarea a obligatiei asociata acesteia duce, dupa caz, la suspendarea sau la stingerea obligatiei.

15. Modificari
15.1. Orange Romania isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Contract. Folosirea in continuare a Serviciului reprezinta acceptarea tuturor modificarilor aduse acestui Contract.
15.2. Orange Romania va informa Abonatul in legatura cu orice modificare in ceea ce priveste Serviciul, incluzand modificari referitoare la procedura de acces, structura meniului, comenzi si documentatie.

16. Prevederi finale
16.1. Orice neintelegere in legatura cu executarea prezentului Contract va fi rezolvata mai intai pe cale amiabila intre parti.
16.2. Daca o astfel de rezolvare nu este posibila, litigiul va fi solutionat de instantele judecatoresti din municipiul Bucuresti. Legea romana guverneaza toate raporturile juridice nascute, modificate sau stinse in temeiul prezentului contract.
16.3. Prevederile acestui contract sunt considerate ca acceptate integral si neconditionat de catre Abonat odata cu accesarea Serviciului.